Είστε εδώ: Αρχική Σελίδα arrow Τα Νέα μας arrow ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
Καλώς ήρθατε στο Νέο Ιστότοπο των Βρεφικών και Παιδικών σταθμών του Δήμου Κορυδαλλού !

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Thursday, 21 April 2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αγαπητοί γονείς, Σας ενημερώνουμε ότι από τις 16/5/2016 ξεκινάει η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για τις εγγραφές περιόδου φιλοξενίας 2016 - 2017. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - Χώρος υποβολής των δικαιολογητικών: Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - Δ/νση :Σολωμού & Χειμάρας 2-4 , Τηλ: 2104946113 – 2104949298

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ: Τα δικαιολογητικά για τις επανεγγραφές θα υποβάλλονται στο τμήμα που φιλοξενούνται τα παιδιά.

ΑΠΟ 16 ΜΑΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ: Δευτέρα 16/5 12:00 – 15:00, Τετάρτη 18/5 12:00 – 15:00, Πέμπτη 19/5 12:00 – 15:00, Δευτέρα 23/5 12:00 – 15:00, Τετάρτη 25/5 12:00 – 15:00, Πέμπτη 26/5 12:00 – 15:00, Δευτέρα 30/5 12:00 – 15:00, Τετάρτη 1/6 12:00 – 15:00, Πέμπτη 2/6 12:00 – 15:00, Δευτέρα 6/6 18:00 – 20:00, Τετάρτη 8/6 18:00 – 20:00, Πέμπτη 9/6 18:00 – 20:00, Δευτέρα 13/6 18:00 – 20:00, Πέμπτη 16/6 18:00 – 20:00, Τρίτη 21/6 18:00 – 20:00,

Με Εντολή Δημάρχου, Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ή ΝΗΠΙΩΝ

 Αίτηση ( όπως το συνημμένο Υπόδειγμα ).  Υπεύθυνη δήλωση με σχετικό κείμενο( όπως το συνημμένο Υπόδειγμα ).  Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.  Βεβαίωση Εργασίας μετ’ αποδοχών του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο (2) γονέων  Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης ενσήμων από ασφαλιστικό φορέα και των δύο (2) γονέων προκειμένου για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.  Κάρτα ανεργίας ( από άνεργους γονείς ).  Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ ( ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας.  Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2014  Ιατρική Βεβαίωση παιδιάτρου για την σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.  Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού . Επίσης φυματιοαντίδρασης (Mantoux).  Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των προαναφερομένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής στη χώρα μας (σε ισχύ) όπως αυτή αποδεικνύεται και φορολογική δήλωση . ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  Για τους διαζευγμένους ή σε διάσταση απαραίτητη η προσκόμιση διαζευκτηρίου ή βεβαίωση επιμέλειας αρμοδίου δικαστηρίου  Αναπηρία Γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% , προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Οικείου Ασφαλιστικού Φορέα  Γονείς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίζουν : Α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης και το αντικείμενο εργασιών με υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης . Β) Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ .  Γονείς φοιτητές : Προσκομίζεται βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής .  Γονέας Στρατιώτης : Προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  Βασική προϋπόθεση που αφορά τις επανεγγραφές των ήδη φιλοξενουμένων βρεφών - νηπίων είναι : Η Οικονομική τακτοποίηση μέχρι 5 Ιουλίου εκάστου έτους , διαφορετικά η αίτηση δεν θα εξετάζεται .  Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξετασθεί η αίτηση θα πρέπει το βρέφος να έχει συμπληρώσει την 1/9/2016 τον 15ο μήνα.  Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών εφ’ όσον αυτοεξυπηρετούνται( έχουν αφαιρέσει την πάνα ) .

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αγαπητοί γονείς: Από το 2011 εφαρμόζεται το σύστημα της μοριοδότησης ( αριθ. 138/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και Τροποποίησης της αριθ. 128/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) για την επιλογή των νηπίων που εγγράφονται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, το οποίο παρέχει διαφάνεια και αξιοκρατία για εσάς και τα παιδιά σας . Όσα παιδιά γεννήθηκαν το 2011 εγγράφονται υποχρεωτικά στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο που βρίσκεται κοντά στη διεύθυνση κατοικίας σας. Όσα παιδιά γεννήθηκαν το 2012 εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο κατόπιν κλήρωσης αλλά και στον παιδικό σταθμό, δηλαδή πρέπει να κάνετε 2 (δύο) αιτήσεις (1) μία στον παιδικό σταθμό για το τμήμα προνηπίων και (1) μία στο Νηπιαγωγείο. Για όσες μητέρες εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, είναι αυτοαπασχολούμενες ή άνεργες με κάρτα ανεργίας σε ισχύ μπορούν να κάνουν αίτηση εγγραφής στις δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Κορυδαλλού με το κατάλληλα καταρτισμένο παιδαγωγικό προσωπικό παρέχει προσχολική αγωγή σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής και προετοιμάζει τα νήπια για την ομαλή ένταξή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε ότι πολυτιμότερο έχετε: Το προσωπικό κι εγώ Τα παιδιά σας . Γιατί για εμάς , τα δικά σας παιδιά είναι και δικά μας !! Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Αγαπητοί γονείς, για να είναι ακριβής η πληροφόρησή σας, σας ενημερώνω ότι τα αποτελέσματα της μοριοδότησης θα αναρτηθούν μετά τα αποτελέσματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ειδοποιηθούν αρχικά για προσαρμογή τα νήπια που έχουν επιλεγεί μέσω του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. και εν συνεχεία μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων των παιδαγωγών θα απορροφήσουμε τα υπόλοιπα νήπια ανάλογα με την μοριοδότηση τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

AITISI

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ - Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

AITISI

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

IPEYTHINI DILOSI

 

Επισκέπτες

 This site has seen 7.853.282 hits to-date.   This site has seen 7.853.282 hits to-date.   This site has seen 7.853.282 hits to-date.   This site has seen 7.853.282 hits to-date.   This site has seen 7.853.282 hits to-date.   This site has seen 7.853.282 hits to-date.   This site has seen 7.853.282 hits to-date.

Δημοσκόπηση

Σας αρέσει ο ιστότοπος μας;

Αποτελέσματα
Σταύρος Κασιμάτης
Cine Παραδεισος
Δήμος Κορυδαλλού
Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού-Τομέας Πολιτισμού
Δημοσκόπιο
Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού-Τομέας Αθλητισμού
Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δήμου Κορυδαλλού
ΕΔΑΠΕ Δήμου Κορυδαλλού

Ο Καιρός στον Κορυδαλλό

 Ο καιρός τώρα
Βροχή Βροχή
Θερμοκρασία: 11 °C
Sunday, 18 Nov
Βροχή Βροχή
Θερμοκρασία: 13 ως 16 °C
Monday, 19 Nov
Περιοδικά σύννεφα Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία: 13 ως 19 °C
Tuesday, 20 Nov
Καταιγίδες Καταιγίδες
Θερμοκρασία: 17 ως 19 °C

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 18 επισκέπτες σε σύνδεση

Συνδικάτο

RSS 2.0
ATOM 0.3